Klachten / Inhoud Rapporteren

Als je een klacht wilt indienen, neem dan contact op met onze ondersteuning. Alle klachten worden binnen 7 werkdagen beoordeeld en behandeld via een e-mailantwoord op je klacht. Wij zullen, volgens de Algemene voorwaarden, beslissen over de geldigheid van de klacht. Na het nemen van het besluit kan de gebruiker binnen 48 uur beroep aantekenen tegen de beslissing. Wanneer het definitieve besluit is genomen, zal eventuele inbreukmakende, illegale, misbruikende of anderszins ongepaste inhoud worden verwijderd.

Beroep

Als je in enige inhoud wordt afgebeeld en verzoekt om verwijdering, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam door een bericht te sturen.